DESTEK PROGRAMININ ADI
SODES

PROJE ADI

KAYITLI İSTİHDAMDA NİTELİKLİ ÇOCUK BAKICISI YETİŞTİRME PROJESİ


PROJE SAHİBİ


AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


PROJE ORTAKLARI

Akdeniz Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Mersin Halk Eğitim Merkezi

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı

YÜRÜTME MERKEZİ (Adres)AKDENİZ İLÇE MEM

İhsaniye Mah. Sait Çiftçi Cad. No: 35

AKDENİZ/MERSİNPROJE SORUMLUSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Şube Müdürü: Aziz DEMİR


(0505) 661 40 85
PROJE AMACI

Proje, yerel karar vericilerin kadın istihdamı konusunda etkin işbirlikleri geliştirmesini ve işsizlik sorununa bölgesel katkı sağlamak, dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları 0-3 yaş çocuklarının bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çoğunluğu Akdeniz ilçesinden olmak üzere diğer İlçelerden de 19-35 yaş arası lise mezunu, çalışmaya istekli 50 işsiz bayan belirlenerek evde çocuk bakımı eğitimi alacaklardır. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü yetkililerince düzenlenecek eğitim programı çerçevesinde 3 aylık teorik eğitimi 25erli 2 grup şeklinde Mersin Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerin ardından belirlenen kreşlerde ve evlerde 3 aylık uygulama eğitim stajı yapılacaktır. Uygulamalı eğitim stajı ve yapılacak sınav sonrası başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilecektir. Belgelerini alan kursiyerlerimiz proje kapsamında ortağımız MTSO EKAV bünyesinde profesyonel çalışma koşulları ve iş geliştirme, iş başvurusu ve iletişim konularında seminer alacaklardır. Bunun yanı sıra MTSO EKAV kayıtlı üyelerine çocuk bakıcılığı alanında yetiştirip belgelendirdiğimiz kursiyerlerimizi tanıştırarak istihdam edilmeleri konusunda çağrıda bulunacaktır. Gerek bu sektörde çalışan ve gerekse çalışmayı planlayan iş adamları için güvenli bir insan kaynağı varlığı paylaşılarak istihdam şansları artırılacaktır. Ayrıca kursiyerlerimizin CV lerini yükleyebilecekleri ve genel olarak çalışmalar hakkında bilgi veren ve interaktif özelliğe sahip bir web sitesi hazırlanacaktır. Bu web sitesi aynı zamanda çocuk bakıcılığı alanında bir kaynak havuzu niteliği taşıyacak ve yapılacak çalışmalarla kamuoyuna tanıtılarak çocuk bakıcısı ihtiyacı olan aile ve kurumlara yardımcı olacaktır.


PROJE SÜRESİ


Proje Süresi


11 AY


Başlama Tarihi


24.11.2011
FAALİYETLER


1.
Proje ekibinin oluşturulması, :Akdeniz ilçe MEM, projenin yüklenicisi olarak projenin tüm işleyişinden, yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Proje Yönetim Ekibi Ar-ge biriminden 4 kişinin katılımı ile oluşturulacaktır. Proje Ofisinin hazırlanması: Akdeniz MEM bünyesinde bir proje ofisi hazırlanacaktır. Eğitimcilerin tespiti, kursiyerlerin tespiti;

- Eğitici adayları için Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji bölümleri, Sağlık Koleji veya Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmaları koşulu,

- Bakıcı adayları için Eğitim Komisyonu tarafından çocuk bakım ve eğitimine uygunluğunu belirleyecek bir değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması, en az lise mezunu olma ve gelir düzeyinin düşük olması koşulu.

2.Kamuoyu oluşturma: Basamak etkisi göz önünde bulundurularak İl ve ilçeler genelinde yerel ve ulusal basın aracılığıyla projenin diğer kurumlara da örnek olması amacıyla tanıtım yapılacaktır(İlçe MEM ve ortakların web sayfalarında duyuru, afiş ve broşür dağıtımı, bilgilendirme, basın toplantıları ve duyuruları).

3.Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması; Sertifika programı çocuk bakıcısı eğitimi olarak 1 modül den oluşmaktadır, Eğitim programının aynı zamanda tematik olarak da pedagoji ve pediatri modülleri içermektedir; 0-3yaş Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği Modül Programı

4.Staj, Sınav, Sertifikalandırma; uygulama stajından sonra sınav yapılacaktır; staj gözlemi, değerlendirilmesi ve sınav süreci eğitmenlerce gerçekleştirilecek, başarılı olanlar sertifikalandırılacaktır.

5.Profesyonel iş yaşantısı semineri.

6.Oluşturulan kaynak havuzu ilçe MEM, MTSO ve kurulacak web sayfasından kamuoyu ile paylaşılacaktır.