T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları  >>   Yazı İşleri Müdürlüğü

 Kaymakamlık
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.
AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

  

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

   

S.NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Tüketici Sorunları Başvurusu

1. Başvuru Dilekçesi
Dilekçe Örneği
2. Fatura
3. Satış Fişi

4. Garanti Belgesi

5. Sözleşme vb.

AZAMİ

3 Ay

2

5434 Sayılı Kanunu (108. maddesi) Emekli Sandığı Kanunu gereğince Muhtaçlık Talebi

 

1. Matbu Dilekçe,
2. Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
4. Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7 Gün

3

Gerçek ve Tüzel kişilerin ihbar ve Şikayet Dilekçeleri

1. Dilekçe

15 Gün

4

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1. Dilekçe
Dilekçe Örneği

15 Gün

5

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1. Şikayet Dilekçesi
Dilekçe Örneği

(Dilekçede bulunması gereken hususular: Şikayetçinin Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, T.C. Kimlik No, Şikayet edilen memurun adı soyadı ve çalıştığı kurum)

30+15 Gün

6

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından(Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi)Tahliye işlemi

Dilekçe Örneği
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1.
Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
2
. Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3
. İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4
. İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.  

7 Gün

7

Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

 

1. Başvuru Dilekçesi.

Dilekçe Örneği

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3. Vergi Levhası

4. Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6. TİB onaylı filtre programı.
7. Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Tasdik Belgesi Fotokopisi.

İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir..

15 Gün

8

Köy sınırları ile ilgili işlemler

1. Başvuru Dilekçesi
2. Köylerde İhtiyar heyeti Kararı ve Krokisi

30 Gün

9

Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan tecavüzün ve müdahalenin önlenmesi

1. Başvuru Dilekçesi
Dilekçe Örneği

Dilekçede Bulunması gereken hususlar: Başvuranın adı soyadı, şikayet edilenin adı soyadı adresi.

15 Gün

10

Dosya Karar Örneği verilmesi

1. Başvuru Dilekçesi
Dilekçe Örneği

1 Gün

11

Görev Belgesi Müracaatları

1. Görev Belgesi talep dilekçesi
Dilekçe Örneği

15 Dakika

12

Muhtar İzin Müracaatları

1. İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
Dilekçe Örneği

15 Dakika

13

Yıpranmış, Kaybolmuş veya çalınmış Mühür Müracaatı

1. Muhtarlık Mühür’ünün yıprandığı, kayboldu veya çalındığını bildirir örnek dilekçe
2. Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak
3. Mühür Beratı
4. Resmi Mühür Yönetmeliğinde belirtilen hesaplardan birine yatırımlı 70 TL mühür bedeli dekontu.
5. Mühür Örneği

1 Ay

14

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

1. Başvuru Formu

15 Gün

15

İnsan Haklarını İhlal Başvurusu

1. Başvuru Formu

2. Varsa talep sahibi tarafından eklenecek belgeler.

15 Gün

16

BİMER

1. Başvuru Dilekçesi

15 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Şef

İkinci Müracaat Yeri

Yazı İşleri Müdürü

Adı Soyadı

Mehmet MUNCUSUNLULAR

Adı Soyadı

Hasan Hüseyin SÜSLÜ

Unvanı

Şef 

Unvanı

Yazı İşleri Müdürü

Adres

Akdeniz Kaymakamlığı

Cami Şerif Mah. Uray Cad. No:19

Akdeniz / MERSİN

Adres

Akdeniz Kaymakamlığı

Cami Şerif Mah. Uray Cad. No:19

Akdeniz / MERSİN

Telefon

0 324 337 30 56

Telefon

0 324 337 30 56

Faks

0 324 337 30 57

Faks

0 324 337 30 57

e-posta

mehmet.muncusunlular@icisleri.gov.tr

e-posta

h.huseyin.suslu@icisleri.gov.tr

 

Emniyet  Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı Valilikler Türk İdareciler Derneği Türkiye'nin Eğitim Portalı Haydi Kızlar Okula Eğitime Destek Ana-Kız Okuldayız Dumansız Hava Sahası TEMA Vakfı İnsan Hakları Kurulu

Camişerif Mahallesi Uray Caddesi No: 19 Akdeniz/MERSİN
Tel:(0324)337 30 30-(0324)337 30 55-(0324)337 30 56-(0506)946 99 20 Faks:(0324)337 30 57 E-Posta:akdeniz@icisleri.gov.tr